simplify parenting#

פונקציות רבות!
(+)Nutribaby
5 פונקציות: טחינה , אידוי ,חימום , עיקור, הפשרה.
38x28x22 cm
2.7 kg
תצוגת LCD קלה: כפתור 1- פונקציה אחת.
קיבולת קערת הטחינה: 700 ml
קיבולת קערת אידוי: 1500 ml
כיבוי אוטומטי, אזעקה קולית וחזותית, טיימר
תופסן בטיחות להוצאת מי הבישול לבטיחות מושלמת.
3 מהירויות ערבוב: למרקמים המותאמיםלכל שלב בהתאם לגיל התינוק.
2 סלים נפרדים לאידוי
פרקטי בשל עיצוב לשפיכה קלה.
להב תחתון לטחינת כמויות קטנות.
למידע נוסף על (+)Nutribaby
מחיר זול
Nutribaby
5 פונקציות: טחינה , אידוי ,חימום , עיקור, הפשרה.
39x29x20 cm
3.5 kg
גלגלת תפריט
קיבולת קערת הערבוב: 600 ml
קיבולת קערת אידוי: 1500 ml
טיימר, אזעקה קולית וחזותית, כיבוי אוטומטי
תופסנים להחזקת קערת מי הבישול
1 מהירות טחינה
2 סלי אידוי נפרדים
מידע נוסף על Nutribaby