תקנון החברה ותנאי שימוש באתר

חברת קלינו בע"מ – ח"פ: 515693927 – (להלן: "החברה")
בעלת ומפעילת האתר calinou.co.il (להלן: "האתר") שמחה להזמינך להשתמש וליהנות מהאתר שלה לטוב התינוק ואימא שלו.

 1. תנאים כלליים

1.1 כל משתמש באתר מצהיר כי הוא מקבל על עצמו ללא הסתייגות  את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר המפורטים. אם המשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון זה, הוא נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.2 לחברה שמורה הזכות לשנות תקנון זה מזמן לזמן וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. רק הכללים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי האתר.

 1. רישום חשבון משתמש לאתר

2.1 להירשם לחשבון באתר עליך למלא טופס הרשמה באתר הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא.

כדי להשלים עסקה צריך פרטים נוספים : טלפון, כתובת מלאה עם מיקוד , ופרטי כרטיס אשראי.

2.2 החברה שומרת על זכותה לבטל את הרישום לאתר או כל רכישה באתר בשל הגשת פרטים כוזבים, או חלקיים, או שגויים במתכוון.

2.3 על ידי רישום באתר, המשתמש מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומות מחברת קלינו בע"ם, וכן משותפיהם העסקיים וצדדים שלישיים עמם הם עובדים או יעבדו בעתיד. ידוע למשתמש באתר שהמידע המועבר עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, SMS, email וטלפון, וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים.

המשתמש רשאי לבטל את המנוי בכל עת מכל פרסומים באינטרנט על ידי בקשה בקישור "צור קשר" באתר.

 1. מוצרים המוצגים לרכישה באמצעות האתר והמחירים

3.1 תיאור קצר ותמציתי של כל מוצר מוצג באתר. התיאור האמור נמסר באחריותו הבלעדית של היצרן הרלוונטי.

תמונות המוצרים באתר אינן חוזיות ונועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

3.2 בקניית מוצר, המשתמש מקבל לחלוטין וללא מילואים את המחיר המצוין באתר. החברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק. באחריות הקונים לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.

מחיר המוצרים הנמכרים יכול להשתנות בכל עת. החברה שומרת אל הזכות להגדיל או להקטין את המחיר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 כל מכירה עשויה להיות מותנה בתנאים שונים כולל הצעה מוגבלת, זמן אספקה, מספר מינימלי או מספר מרבי של מוצרים וכו', ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר לתנאים אלה כאמור.

 1. רכישה ותשלום באתר

4.1 על מנת לבצע עסקה באתר, הקונה יצטרך בהכרח להיות :

– בגיר אשר מלאו לו 18 שנים   – וברשותו כתובת דואר אלקטרוני פעיל  – בעל תעודת זהות תקפה – ובעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמם עובד האתר בלבד.(למידע בלבד, עד כה: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס)

4.2 החברה רשאית למנוע את השתתפות המשתמש במכירות באופן זמני או לצמיתות (או בחלק מהן), בהתבסס על שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:

– במסירת פרטים שגויים במתכוון,

– על ידי ביצוע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם,

– בהפרת את תנאי הסכם זה.

– אם החברה תמצא שהמשתמש פועל באופן העלול לפגוע בשירותי האתר או במשתמשי האתר, או באופן לא חוקי או בניגוד לכללי האתר.

4.3 כאמור לעיל, מחיר המוצרים הנמכרים יכול להשתנות בכל עת, אולם מחיר הרכישה של מוצר המצוי באתר הוא בלבד המחיר בעת רישום הזמנת הרכש על ידי הלקוח, גם אם הוא השתנה באתר לאחר מכן.

4.4 מועד תאריך ושעת קבלת רישום ההזמנה כפי שנרשם במרשמי החברה, הוא בלבד המועד הקובע לכל דבר. ורישומו במרשמי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה, וכן את כל פרטי ההזמנה,ובמיוחד המוצרים, הכמויות והמחירים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לרישום זה כאמור.

4.5 תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה.

4.6 כל המחירים המופיעים באתר זה כוללים מע"מ החל ביום ביצוע ההזמנה (למידע בלבד 17% היום) ובגינם תופק חשבונית מס עבור כל רכישה.

4.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשם הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בהרשמתו לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה לנרשם, והחברה לא תישא באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכו'). המשתמש אינו יכול לתבוע פיצוי בגין ביטול זה.

 1. אספקת מוצרים

5.1 אתר זה פתוח בפני גולשים מכל רחבי העולם, אולם השירותים והמוצרים המוצעים בו, מסופקים אך ורק באזורים מסוימים בתחומי מדינת ישראל.

5.2 אספקת המוצרים  אשר נרכשו באתר תיעשה רק אם התשלום בוצע במלואו, בנסיבות רגילות ובכפוף לזמינות של המוצרים שהוזמנו.
ההזמנה תופקד לאחר מכן בחברת "דואר ישראל" תוך 1-5 ימי עבודה. המשלוח יעשה ע”י חברת "דואר ישראל" לפי מדיניות המשלוחים שלהם [למידע בלבד, 1-3 ימי עבודה במצבים רגילים].

5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה במקרה שבו חברת שירות המסירה שבה אנו עובדים לא יכולה לבצע את המשלוח וזאת מסיבה כלשהי, במיוחד אם הלקוח בוחר כתובת מסירה שאינה מוגשת על ידי חברת המשלוח שאיתה האתר פועל. הלקוח לא יוכל לדרוש את הבחירה של חברת מסירה אחרת.

החברה תחזיר את הסכום ששולם על ידי הלקוח, ולא יוכל לתבוע פיצוי בגין ביטול זה.

במקרה בו נבחרה כתובת מסירה מחוץ למדינת ישראל, דמי ביטול ההזמנה יחויבו ללקוח (להלן 6.3).

5.4 במקרה של חוסר אספקה, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר ללא דמי ביטול.

 1. ביטול עסקה מצד הלקוח

6.1 ביטול הזמנה על ידי הלקוח יכול להיעשות בתנאים הבאים:

– עבור קטגוריה "הלבשה", תוך 2 ימי עבודה ממועד קבלת המוצר,

– עבור קטגוריות אחרות, תוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת המוצר,

ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר, ולא נפגע או ניזוק, ויוחזר באריזתו המקורית ולא נפתחה על ידי הצרכן, ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה.

6.2 ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה בכתב בלבד באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור "צור קשר" באתר. פנייה כאמור תכלול את פרטי הלקוח (כולל שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול.

6.3 במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות תקנון זה, יוחזר הסכום ששולם בגין המוצר, בניכוי " דמי ביטול " בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך.

אם ההזמנה כבר נשלחה, עלויות המשלוח של הטובין יחויבו במלואן.

6.4 ביטול יתאפשר בהתאם להוראות "חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו-התשע"א-2010.

 1. ביטול עסקה מצד החברה

7.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על הביטול תימסר ללקוח, והחברה תשיב לו כל סכום ששולם. הלקוח אינו יכול לתבוע פיצוי בגין ביטול זה.

 1. סודיות ופרטיות

8.1 חברת קלינו מתחייבת לשמור על חיסיון פרטי הלקוחות הרשומים באתר ולא להעברם לצד שלישי כלשהו.

8.2 בהתאם להתחייבויות שנעשו עם ארגון כרטיסי האשראי הבנקאי עמו פועלת החברה, אין מידע בנקאי כרטיס האשראי של הלקוח נשמר אי פעם, או אפילו רשום על ידי האתר. מידע סודי זה מועבר ישירות באינטרנט בזמן התשלום ושמור באופן בלעדי לבנק כרטיס האשראי.

8.3 על אף צעדיה הביטחוניים של החברה, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 1. הערות מצד המשתמשים

9.1 ייתכן ואתר החברה יכלול הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים מצד המשתמשים.

9.2 חל איסור על פרסום תוכן שהוא בלתי חוקי, מגונה, מאיים, משמיץ, פוגע בפרטיותו של אדם, מפר את זכויותיו של צד ג' כלשהו, או באופן אחר פוגע בצד שלישי או מעורר התנגדות.

9.3 חל איסור על פרסום תוכן שהוא מורכב, מכיל וירוסים, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל ("spam").

9.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר או למחוק תכנים אלה ללא אזהרה כאמור.

 1. אחריות

10.1 המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

10.2  החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

10.3 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה או לא עובדה כראוי עבור בעיה טכנית או מכל סיבה שהיא.

 1. קניין רוחני

11.1 כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של החברה, או תוכן שניתן לחברה ברישיון או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או כל שימוש אחר בתוכן של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.

***