במקרה של ריפלוקס [גסטרו-וושט]  או אי נוחות נשימתית,
מקצוע הרפואה מייעץ על הטיית התינוק.
רק כאן מבחר מזרונים משופעים המתאימים לקריטריונים אלה.